Våra kontor

Malmö

I Malmö har vi vårt kontor högst upp på Rundelen 3 som uppfördes 1952 i Carolikvarteren på gångavstånd från Malmö Central.

Kvarteret härstammar från medeltiden då bebyggelsen främst bestod av enkla bostadshus som förknippades med trångboddhet, fattigdom och dåliga sanitära förhållanden. Under mitten av 1900-talet började man riva bostadsområdet för att ge plats åt affärs- och bostadskomplex. Tillkomsten av nya monolitiska byggnader förändrat Gamla stadens struktur men ett gathus finns bevarat i kvarteret, Ebbas hus som på insidan ser det ut precis som det gjorde när Ebba Olsson och hennes familj flyttade in i början av seklet. Ebba vägrade lämna sitt hem när de andra husen i området revs på 1960-talet. och huset tillhör nu Malmö Museer.

 

Örebro

Consentio Ledarskaps Örebrokontor är lokaliserat i stadsdelen Grenadjärstaden i en av de gamla fina regementsbyggnaderna som bevarats till eftervärlden efter I3 nedläggning 1992.

Livregementets grenadjärer (I3) huserade här i nästan ett sekel och 10 000-tals värnpliktiga passerade genom åren grindarna. Områdets unika karaktär har tagits tillvara och utvecklats i en mix av gammalt och nytt, utan att området för den skull förlorat sin ursprungliga karaktär. De gamla kasernerna och de omgivande byggnaderna har varsamt renoverats och anpassats till dagens verksamhet, främst då dagverksamhet, arkiv, bostäder, skolor och kontor.