Att Leda på Distans

I vår utbildning Att Leda på Distans varvas teori med exempel, gruppdiskussioner och hemläxor.  Dessutom följer vi upp varje deltagare med ett personligt coachande samtal. Dina nya kunskaper kan tillämpas i ditt dagliga arbete redan under pågående utbildning!

 

Utbildningen omfattar

Distansledarskap
På vilket sätt skiljer sig distansledarskap från annat ledarskap? Vi reder ut begreppen och lyfter fram viktiga delar att tänka på.

Distansmedarbetarskap
Hur är en bra medarbetare på distans? Som medarbetare har du lika stort ansvar som ledaren att få arbetet att fungera.

Kommunikation
Vilka krav ställs på kommunikation när vi inte har fysiska möte? Vi hanterar utmaningar som den digitala kommunikationen innebär.

Samarbete
Hur får man samarbete att fungera på distans? Viktiga ingredienser är engagemang, tillit och feedback.

Arbetsmotivation
Kan delegering vara ett sätt att öka arbetsmotivationen? Människor motiveras av olika saker. Det finns grundläggande teorier och metoder som hjälper dig.

Möten
Varför upplevs ibland möten som frustrerande, konfliktskapande och slöseri med tid? Med rätt verktyg skapar vi effektiva möten.

Gruppdynamik och ledarskapets faser
Leder du din grupp rätt? När människor agerar tillsammans i grupp utvecklas den. Vi behöver förhålla vårt ledarskap till både gruppens och individens behov.


Praktisk information

Utbildningen bygger på att du använder verktygen och teorierna mellan tillfällena. Efter avslutad utbildning erbjuds du ett coachande samtal om ditt eget distansledarskap. Det övergripande målet är att du efter utbildningen ska känna dig tryggare och bli tydligare i ditt distansledarskap.

Teori varvas med praktiska övningar i mindre grupper. Utbildningen omfattar tre delar och genomförs på distans via Zoom. I god tid före utbildningen kommer du att få en guide till hur Zoom fungerar. Deltagande förutsätter närvaro med både video och ljud

 

Kursfakta

I utbildningen ingår 7,5 timmars handledarledd digital utbildning där det ges möjlighet att diskutera och ställa frågor, samt ett personligt coachande samtal med en av våra erfarna handledare. 

Kontakta någon av våra handledare nedan för mer information.

Malin Johansson 0709-75 91 46 malin@ledarskap.se
Dick Lager 0709-15 27 79 dick@ledarskap.se
Patricia Stahl 0735-12 21 02 patricia@ledarskap.se

Pdf att ladda ner