Digitala utbildningar 

För att möta behoven av digitala utbildningar och ge dig som kund ökad frihet och kunna utveckla dina medarbetare och chefer oavsett restriktioner kompletterar Consentio Ledarskap sina vanliga utbildningar med nya helt digitala utbildningar.

Utbildningarna håller samma höga klass som alltid och bygger på;

  • Max 12 st deltagare för individuell återkoppling
  • Handledarledda utbildningar med hög interaktivitet
  • Arbete i smågrupper

Utbudet kommer utökas efter hand och finns behov kan vi ta fram skräddarsydda digitala utbildningar som passar just dig och ditt företag.
Välkommen till Consentio Ledarskaps digitala värld!

 

Angående Coronaviruset (covid-19)

Då vi i Consentio Ledarskap AB bedriver öppna utbildningar i form av UGL med deltagare från olika delar av landet vill vi göra det vi kan för att förhindra smittspridning via våra kurser.

UGL bedrivs i små grupper om max 12 st deltagare så även om risken är liten vill vi skapa en så trygg och säker miljö under våra utbildningar som möjligt för deltagare, medarbetare och kunder. Våra öppna utbildningar genomförs alltid på små hotell och konferensgårdar och kontakt med andra än de i gruppen mycket begränsad.

Vi utgår och agerar utifrån Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer kring Coronaviruset. För närvarande föreligger inga generella hinder för att genomföra kurserna. Myndigheten betonar handhygienens betydelse och poängterar vikten av att stanna hemma om man är sjuk eller har varit i kontakt med någon som är smittad av Corona (covid-19).
Är du berörd ber vi dig kontakta oss så kan vi planera om ditt deltagande.

Vi följer kontinuerligt utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och blir det förändringar meddelar vi samtliga deltagare. Texten kommer uppdateras löpande. Länk till Folkhälsomyndigheten hittar du nedan.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Frågor till oss kan ske via info@ledarskap.se eller på telefonnummer 010-219 58 00.