Våra kontor

Kristianstad

Vi har vårt kontor i lokaler som tidigare rymde Skånska Yllefabriken AB, i folkmun kallat Yllan. Det var ett svenskt textilföretag beläget i Kristianstad. Företaget grundades 1898 och produktionen startade 1900. Under andra världskriget gick företaget bra på grund av varubristen med höga priser som följd. De hävdade sig väl i konkurrensen fram till 1950-talets textilkris och i mars 1959 likviderades företaget. Företaget räddades av kommunen som köpte lokalerna och hyrde ut dem till företaget. Driften fortsatte fram till 1987 då den sista maskinen stannade för gott. Yllan var en stor arbetsplats där främst kvinnor jobbade på ackord. På fabriksgolvet var det väldigt hög bullernivå, så hög att man inte kunde prata med varandra och ingen erbjöds öronskydd.

2014 köpte Lantmännen fastigheten Yllan av kommunen och idag används lokalerna mest till kontor, mässor och konferenser.

 

Örebro

Consentio Ledarskaps Örebrokontor är lokaliserat i stadsdelen Grenadjärstaden i en av de gamla fina regementsbyggnaderna som bevarats till eftervärlden efter I3 nedläggning 1992.

Livregementets grenadjärer (I3) huserade här i nästan ett sekel och 10 000-tals värnpliktiga passerade genom åren grindarna. Områdets unika karaktär har tagits tillvara och utvecklats i en mix av gammalt och nytt, utan att området för den skull förlorat sin ursprungliga karaktär. De gamla kasernerna och de omgivande byggnaderna har varsamt renoverats och anpassats till dagens verksamhet, främst då dagverksamhet, arkiv, bostäder, skolor och kontor.