Utveckling av Grupp & Ledare (UGL)

Consentio Ledarskap har sedan 1998 genomfört UGL-kurser för fler än 2500 nöjda kursdeltagare. Utbildningen vänder sig till dem som vill vidareutveckla antingen sitt medarbetarskap eller sitt ledarskap oavsett sin yrkesroll på arbetsplatsen. Kursen handlar om ledarskap och organisation relaterat till gruppens utveckling och möjliggör upplevelsen av en grupputveckling och vilka komponenter som främjar en positiv utveckling. Oavsett var man är verksam i näringslivet, offentlig förvaltning eller i en intresseorganisation, är en UGL-kurs mycket givande att genomgå. 

Under UGL-kursen ställs det tydliga krav på aktivt deltagande och en vilja att utforska din nuvarande förmåga som medarbetare och ledare. Därför är en UGL-utbildning något tuffare än andra ledarskapsutbildningar, men samtidigt även mer utvecklande. 

Kursanmälan

 

Allmänt om UGL

Information om UGL på Grythyttans Gästgiveri

Information om UGL på Norregård

Information om UGL på Sundbyholms Slott

Information om UGL på Spelabäcken

 

 Aktuella kurstillfällen

Vecka 6, 2018 Hotell Norregård Falsterbo   Kursanmälan
Vecka 10, 2018 Sundbyholms Slott Eskilstuna   Kursanmälan
Vecka 16, 2018 Region Skåne, Skanör   Kursanmälan
Vecka 17, 2018 Hotell Norregård Falsterbo   Kursanmälan
Vecka 22, 2018 Grythyttans Gästgiveri    Kursanmälan
Vecka 36, 2018 Hotell Norregård Falsterbo   Kursanmälan
Vecka 40, 2018 Sundbyholms Slott, Eskilstuna   Kursanmälan
Vecka 45, 2018 Hotell Norregård Falsterbo   Kursanmälan
Vecka 49, 2018 Grythyttans Gästgiveri    Kursanmälan

 

Kurskostnaden för UGL är 23 900 kr inklusive kost & logi.

Moms tillkommer.

 

VÅRA UTBILDNINGAR HOS UTBILDNING.SE