Stresshantering – att skapa balans mellan krav och förmåga

För varje människa är det väsentligt att lära sig hantera stress. Det är en del av livet som varken kan eller bör undvikas och hela livssituationen behöver belysas, inte bara arbetet.

Vi vill att du som deltagare:

  • ska få den teoretiska kompetens som behövs för egen insikt
  • genom analyser och kartläggningar skaffar dig en bild av nuläget
  • ser dina möjligheter att utöva egenkontroll och påverkan på omgivningen
  • bevarar din självkänsla och ditt självförtroende
  • upptäcker värdet av att samarbeta med andra för att hantera stress och krav.

Utbildningen främjar deltagarna vilja och förmåga att fatta de beslut och göra de prioriteringar som krävs för att säkerställa en långsiktig balans mellan krav och förmåga.