Etablerat 1998!

Consentio Ledarskap startades 1998 av fyra kollegor från Försvarets skolverksamhet där de under flera år arbetat tillsammans med ledarutveckling, utbildning och olika grupprocesser inom ramen för officersutbildningen. Samma konstellation finns kvar än idag, vilket får anses som unikt i branschen.

Den främsta framgångsfaktorn har varit att alltid arbeta efter ett konsensussökande arbetssätt i, för företaget, betydelsefulla frågor. 

Kontor etablerades tidigt i Örebro och Kristianstad. Härifrån har verksamheten bedrivits över hela landet, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Numera genomförs också uppdrag på flera platser utanför Sveriges gränser.

I linje med den affärsidé och avsiktsförklaring som grundarna tog fram i samband med bildandet har företaget efterhand vuxit och verksamheten utvecklats.

Genom försiktiga och noggrant övervägda rekryteringar har en bred kompetensbas och erfarenhet knutits till verksamheten.

Idag är Consentio Ledarskap ett av branschens mest etablerade företag. En god ekonomi, stabil omsättning och en bred kundbas ger goda möjligheter till långsiktig utveckling.