Om chefen har problem med chefen

Vi har ett flertal effektiva mätverktyg inom ramen för WorkSpirit®-konceptet som tillsammans med intervjuer ger en rättvisande och bra bild av chefens kompetens att lösa sin uppgift. Uppdragsgivaren är chefens chef. Inte sällan visar det sig att problemen också ligger inom andra områden än inom ledarskapet. Våra analyser ger en bra bild av helheten.