Medarbetarskap

”Utbilda människor till att bli kompetenta gruppdeltagare. Ingen får vara åskådare i utvecklandet av gruppen”. Så skriver Ph.D Susan A Wheelan i sin bok ”Att skapa effektiva team”.

Allt fler organisationer inser att man inte bara kan satsa på chefer för utveckling av ledarskapet i syfte att åstadkomma förändringar. Högre och högre krav ställs idag på att medarbetarna ska kunna bidra med mer än sin direkta yrkeskompetens. Alla måste kunna samarbeta på ett bra sätt, hantera relationer, ta emot och ge feedback och fatta välgrundade beslut etc. Därför måste också medarbetarna ges möjlighet att arbeta med sin personliga utveckling och få tillgång till effektiva verktyg inom nämnda områden.

Ibland uppvisar en del medarbetare inledningsvis en reserverad inställning till ämnen som berör samarbete och relationer i arbetsgruppen. Detta grundar sig oftast på en rädsla för det okända. I dessa fall är det extra viktigt att arrangören har en gedigen erfarenhet och kunskap om vilka framgångsfaktorerna är för denna typ av utbildningar. Handledarna i Consentio Ledarskap har genomfört utvecklingsprogram i Medarbetarskap för mer än 2000 anställda från olika organisationer.

Viktigt för oss när vi utbildar i Medarbetarskap

Viktigast är att skapa rätt förutsättningar för reflektion, inlärning och ev. beteendeförändring. Inledningsvis lägger vi extra stor vikt vid deltagarnas trygghet i den för många ovana situationen.

Detta uppnår vi bland annat genom att:

  • Tidigt hantera ömsesidiga förväntningar och farhågor.
  • Diskutera mål och syfte.
  • Fortlöpande koppla ihop det som avhandlas med vardagsarbetet.
  • Få varje deltagare att känna sig viktig och respekterad.
  • Arbeta upplevelsebaserat.

Exempel på uppdrag

Medarbetarskap i en högpresterande organisation

Ett industriföretag har insett vikten av att inte bara utveckla cheferna för att stärka verksamheten. De har därför genomfört ett 2+2 dagars utvecklingsprogram i Medarbetarskap för samtliga anställda på företaget i syfte att stödja utvecklingen mot en bättre psykosocial arbetsmiljö och en mer högpresterande organisation. På denna arbetsplats har nu alla chefer och medarbetare tillgång till samma språk och verktyg för att hantera samarbete och relationer.