Diplomerat Ledarutvecklingsprogram (LUP)

Vi har satt samman det bästa av vad vi kan erbjuda till ett komplett utvecklingsprogram på 15 dagar, uppdelat på tre tillfällen. 

Upplägget ger en god möjlighet att själv styra vägen till diplomering genom att välja de kursveckor som passar.

Kursprogrammets tre delar ger en unik möjlighet att utvecklas som människa, ledare och chef samt att skapa givande nätverk mellan kursdeltagarna.

Nästa kurstillfälle för Grupputveckling är under vecka 20 (15-19/5) och det finns platser kvar. 

Ledarurvecklingen genomförs vecka 47 (20-24/11) även till de kurserna finns det platser kvar. Läs mer om respektive kurs längre ner på sidan.

 


Steg 1                       Utveckling av Grupp och Ledare (UGL). Denna kurs inleder du med.

Steg 2 och 3            Du väljer själv vilken av kurserna Grupputveckling och Ledarutveckling du vill gå först.

Diplomerat Ledarutvecklingsprogram (LUP)  

 

Ledarutveckling

Kursen vänder sig främst till de som har eller ska få ett ledaransvar i någon form. Genom övningar, diskussioner och teoripass fokuserar kursen på områden som, vi av erfarenhet vet, ligger inom ledarens vanligaste utmaningar. Del av kursen ägnas åt erfarenhetsutbyte av tiden före och efter UGL.

Under Ledarutvecklingskursen kommer du att genomföra enkäten WorkSpirit Ledarfeedback, enkäten berör frågor kring ditt chefskap, ledarskap och din person. Mer om WorkSpirit Ledarfeedback finner du här.

Allmänt om Ledarutveckling

Information om Ledarutveckling på Norregård

Aktuella kurstillfällen

Vecka 47, 2018 Norrgegård Hotell i Falsterbo   Kursanmälan
       


Kurskostnaden är 28 600 kr (moms tillkommer) inklusive kost & logi

  

Grupputveckling

Kursen Grupputveckling är till för de, som efter UGL, vill fördjupa sin processmedvetenhet samt öka insikten om sig själv, sina starka och svaga sidor i relationen med andra.

Kursen vilar på grundtesen att gruppens sammanhållning och dess samlade resurser är avgörande för om, och hur, uppgifterna kommer att lösas. Kunskap om, och förståelse för, samspelet mellan människor är en förutsättning för ett gott ledarskap.

Allmänt om Grupputveckling

Information om Grupputveckling på Grythyttans Gästgivaregård

Aktuella kurstillfällen

Vecka 21, 2018 Grythyttans Gästgivaregård i Bergslagen   Kursanmälan


Kurskostnaden är 28 600 kr (moms tillkommer) inklusive kost & logi