Bli trygg i att utmana, bekräfta och förstärka

Genomför du en ledarskapsutbildning hos oss är vår utgångspunkt att du själv måste komma till insikt om vad som är bra ledarskap och därmed påbörja din resa - din utveckling.

Tänk på att ledarskap handlar om att leva som du lär. Och att ett ledarutvecklingsprogram kan beröra även de som inte har ett formellt chefskap.

Genom åren har vi i Consentio Ledarskap genomfört hundratals skräddarsydda ledarutvecklingsprogram i såväl offentlig som privat sektor. Våra utbildningar ger alltid goda möjligheter att uppleva och träna olika ledarskapssituationer, prova olika beteenden, diskutera och reflektera med andra deltagare kopplat till teoretiska modeller.

Utbildningarna frigör energi, men skapar också kompetens och verktyg att utmana, bekräfta, förstärka eller förändra invanda tanke- och handlingsmönster.

”Ledare skapar sig själva – de föds eller formas inte till det.”

Will Schutz.