Vi är Consentio Ledarskap

Consentio Ledarskap grundades för drygt 20 år sedan. Ledarutveckling, utbildning och olika grupprocesser inom ramen för officersutbildningen var något som de fyra grundarna - Anders Ramberg, Jesper Andersson, Tony Månsson samt Ulf Lundgren - redan arbetat med i Försvarsmakten.

Framgångsfaktorn är stabilitet och att vi alltid söker konsensus

Ägarkonstellationen kompletterades när KB18 Företagsförädling förvärvade Consentio Ledarskap. KB18 Företagsförädling  tillför ytterligare kompetens, det kontaktnät och den struktur som krävs för fortsatt tillväxt från ett entreprenörsdrivet företag till ett stort utbildningsföretag. En god ekonomi, stabil omsättning och en bred kundbas ger goda möjligheter till långsiktig utveckling och stark framtidstro. Vi står på en stark grund och kommer att fortsätta utveckla vår egen verksamhet med samma verktyg som vi ger våra kunder.

Den främsta framgångsfaktorn har varit att alltid arbeta efter ett konsensussökande arbetssätt i, för företaget, betydelsefulla frågor. I linje med den affärsidé och avsiktsförklaring som grundarna tog fram i samband med bildandet har företaget efterhand vuxit och verksamheten utvecklats. Genom noggrant övervägda rekryteringar har vi knutit till oss personer med bra erfarenhet och bred kompetens.