Have a Nice Conflict

Stoppa konflikten innan den startar. En enda konflikt kan med lätthet kosta mer än en halv miljon kronor om året. Have a Nice Conflict är ett annorlunda sätt att närma sig ämnet konflikt. Vi kallar det för att bli mer konfliktkompetent.

Att vara konfliktkompetent innebär bland annat att förstå och använda de fem konfliktnycklarna:

  • Förutse.
  • Förebygga.
  • Identifiera.
  • Hantera.
  • Lösa konflikter.

Det är arbetsgivarens ansvar att proaktivt motverka psykosocial ohälsa. I organisationer där man aktivt arbetar med att förhindra uppkomsten av vardaglig irritation och konflikter ser man att de anställda presterar mer, samarbetar bättre och mindre ofta drabbas av stressrelaterade sjukdomar. Hela företaget mår bättre och får större möjligheter att utvecklas.


Vi erbjuder Have a Nice Conflict som en tredagars intern utbildning.

Utbildningen riktar sig till ledare och medarbetare i organisationer som vill öka sin kompetens i att förutse och förebygga onödiga konflikter och att utveckla starka och produktiva relationer. Grupperna kan med fördel vara mixade med medarbetare från olika delar av organisationen.

Utmärkande för utbildningen är mycket praktisk träning där exempel från den egna vardagen används. Man får med sig verktyg och kunskaper som kan användas direkt. 

 

Vill du veta mer om arbetsplatskonflikter?