Grupputveckling

Consentio Ledarskap arbetar med den idag mest etablerade teorin om gruppers utveckling. Grupper som utvecklas bidrar till företagets eller organisationens möjligheter att lyckas nå sina mål.

Utbildningen ger gruppen verktyg att tillsammans skapa ett effektivt teamledarskap, beroende på vilken fas gruppen befinner sig i och vilka behov gruppen har. 

Våra deltagare får förståelse för och insikt om:

  • hur grupper fungerar
  • vilka behov deltagarna har samt vilket stöd gruppen behöver för att utvecklas
  • att man känner igen sig i skeendet
  • och kan identifiera vilka beteende som är proaktiva, respektive reaktiva. 

Professor Susan A Wheelans teori Intergrative Model for Group Development (IMGD) innebär att grupper utvecklas över tid på ett sätt som mycket liknar människors utveckling från barndom till ålderdom. Forskning visar att grupper dessutom går igenom perioder av beroende, konflikt, förtroende och strukturerat arbete samt avtagande engagemang.