Consentio Ledarskap växer med iero ledarutveckling

Consentio Ledarskap och iero ledarutveckling stärker sina erbjudanden och sin geografiska bredd genom att gå samman. Digitaliseringen och globaliseringen förändrar samhället i en allt snabbare takt vilket ställer större krav på utvecklingen av ledare än någonsin. Tillsammans kan Consentio och iero bli ett ännu bättre stöd till medarbetare och organisationer när de tar sig an den utmaningen.

Consentio Ledarskap har utvecklat ledare i över 20 år och har stor erfarenhet av att genomföra och driva företagsinterna ledarutvecklingsprogram i stora internationella koncerner.

– Vi vill ta ännu större ansvar för att utveckla ledare i Sverige och internationellt. Att leda är mer än att vara chef, det är att ta ansvar och lösa uppgifter på ett sätt som bidrar till en positiv utveckling. Genom den här kombinationen har vi förutsättningar att bli en ännu bättre partner till ledare och organisationer runt om i landet, säger Stefan Wikström, vd för Consentio Ledarskap och den sammanslagna koncernen.

iero ledarutveckling grundades av Per Hugander i början på 10-talet och har byggt upp ett unikt ledarnätverk runt förmågan att leda i en alltmer komplex värld.

– När jag startade iero ledarutveckling var min vision att skapa en naturlig plats för medarbetare som vill utvecklas som ledare och organisationer som vill utveckla sina medarbetare. Kombinationen iero och Consentio ökar den förmågan. Det sammanslagna bolaget får möjlighet att göra mer för fler, genom att sätta upp fler iero-nätverk, skapa fler iero-kurser och göra fler skräddarsydda lösningar för organisationer och företag runt om i landet, säger Per Hugander, grundare av iero ledarutveckling.

Sammanslagningen sker genom att Consentio Ledarskap AB förvärvar iero ledarutveckling AB. Det sammanslagna bolaget omsätter cirka 25 miljoner kronor i årstakt och får en stark närvaro i Stockholm, Malmö och Örebro.