Chefstöd/handledning

Chefsrollen är en utsatt position med höga förväntningar från många parter. Ofta känner sig chefer ensamma med komplexa och svåra frågor som inte alltid lämpar sig att hantera i den egna arbetsgruppen eller med någon i den egna organisationen. Consentio Ledarskap har erfarna handledare inom ledarskap, utbildning och handledning.


I huvudsak kan man välja mellan två alternativ i sitt chefstöd:

  • En inriktning är att du som chef själv väljer, inför varje träff, vilken eller vilka specifika frågor du vill ta upp för ett samtal. Utbildning kan också ges spontant när det passar in i ämnet som diskuteras. Ofta formulerar vi tillsammans mål att uppnå mellan mötena.

  • Ett annat alternativ är att vi tillsammans lägger upp ett individuellt anpassat program med ett i förväg bestämt antal träffar. Full uppmärksamhet ges då till chefen/ledaren. Hemuppgifter kan förekomma mellan mötena.

 

Det möter inget hinder att kombinera de båda uppläggen.