Chefstöd – du behöver inte vara ensam

Chefsrollen är en utsatt position med höga förväntningar från många parter. Ofta känner sig chefer ensamma med komplexa och svåra frågor som inte alltid lämpar sig att hantera i den egna arbetsgruppen eller med någon i den egna organisationen.

Inriktningen är att chefen själv, utifrån den övergripande målsättningen som bestäms vid den första träffen, inför varje träff väljer vilken eller vilka specifika frågor som hen vill få stöd i. Chefen jobbar med att uppnå överenskomna delmål mellan träffarna.

Consentio Ledarskap har erfarna handledare med lång erfarenhet av ledarskap, utbildning och handledning.