Chefskap

I mångt och mycket handlar chefskap om att lära dig använda de verktyg som den formella chefspositionen kräver för att gemensamt nå uppsatta mål. Kursen ger dig som chef självförtroende och trygghet till att utmana och att våga vara just chef.

Tänk på att en trygg chef får medarbetare och organisationer att lyfta.

När vi utbildar i chefskap är målet att du ska lära sig:

 • Metoder för presentationsteknik.
 • Grundläggande retorik.
 • Hur information når, och uppfattas av, avsedd mottagare.
 • Organisera och leda effektiva och motiverande möten.
 • Sätta effektiva och utmanande mål.
 • Metoder för att skapa delaktighet.
 • Metoder för kreativa processer.
 • Beslutsberedning, beslutsfattning och beslutsuppföljning.
 • Arbeta strukturerat och fokuserat.
 • Arbeta lösningsorienterat.
 • Ha kontroll över din tid.
 • Hur du delegerar på rätt sätt
 • Följa upp och ställa krav på leverans.