Designade utbildningar

Vi designar utbildningar som passar just ditt företag, dina chefers och medarbetares behov. Utifrån behoven skapas en designad utbildning där varje modul har specifika teman, praktiska uppgifter och uppföljning. Våra utbildningar garanterar ökad kunskap, förståelse för den nödvändiga processen, delaktighet och innehåller verktyg som låter företaget utvecklas vidare.

Låt oss presentera våra kompetenser som bidragit till våra kunders framgång de senaste 20 åren: situationsanpassat ledarskap, grupputveckling, självinsikt, feedback, förändringsarbete, mångfald, kommunikation, stress, krishantering, samtalsmetodik och konflikthantering.

Investera i kunskap. Öka lönsamheten. Tillsammans kan vi göra det bättre.

Consentio Ledarskaps medarbetare har alla gedigen chefserfarenhet och hög pedagogisk kompetens. Vi bedriver utbildningar i hela Sverige och i Europa, på svenska, engelska och tyska.

De designade utbildningarna, utgör mer än 90 procent av Consentio Ledarskaps verksamhet. Vi är stolta över att vi utvecklat ledningsteam och arbetsgrupper i olika organsationer i mer än 20 år.

 Testflygningar

Mellan mötena ges du som deltagare möjlighet att i vardagsarbetet testflyga dina nyvunna insikter och kompetenser. Parallellt arbetar du med givna hemuppgifter, individuellt eller i mindre grupp.

Målgrupper är i huvudsak chefer, ledningsteam, arbetsgrupper, medarbetare, säljare och projektledare.