Anpassade uppdrag

De behovsanpassade uppdragen utgör mer än 90 % av Consentio Ledarskaps verksamhet. Mål, innehåll och omfattning tas fram i samarbete med uppdragsgivaren. Omfattningen kan variera från någon dag och uppåt, beroende på behov och önskemål. Oftast, men inte alltid, sker genomförandet i internatform och modulbaserat där varje del har specifika teman. Mellan mötena ges deltagarna möjlighet att i vardagsarbetet prova nyvunna insikter och kompetenser samtidigt som man arbetar med givna hemuppgifter, individuellt eller i mindre grupper.

Målgrupper är i huvudsak chefer, ledningsteam, arbetsgrupper, medarbetare, säljare och projektledare.