Utvecklande analyser

Consentio Ledarskap arbetar med beprövade analyser. TotalSDI® (Strength Deployment Inventory®) ingår ofta i våra utvecklingsprogram är ett väl beprövat analysinstrument – för människor, inte om människor. TotalSDI utvecklar medarbetarnas förståelse för varandra, samt hjälper dig att förstå och hantera ett ämne som allt för ofta undviks – konflikter.