Angående Coronaviruset (covid-19)

Då vi i Consentio Ledarskap AB bedriver öppna utbildningar i form av UGL med deltagare från olika delar av landet vill vi göra det vi kan för att förhindra smittspridning via våra kurser.

UGL bedrivs i små grupper om max 12 st deltagare så även om risken är liten vill vi skapa en så trygg och säker miljö under våra utbildningar som möjligt för deltagare, medarbetare och kunder. Våra öppna utbildningar genomförs alltid på små hotell och konferensgårdar och kontakt med andra än de i gruppen mycket begränsad.

Vi utgår och agerar utifrån Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer kring Coronaviruset. För närvarande föreligger inga generella hinder för att genomföra kurserna. Myndigheten betonar handhygienens betydelse och poängterar vikten av att stanna hemma om man är sjuk eller har varit i kontakt med någon som är smittad av Corona (covid-19).
Är du berörd ber vi dig kontakta oss så kan vi planera om ditt deltagande.

Vi följer kontinuerligt utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och blir det förändringar meddelar vi samtliga deltagare. Texten kommer uppdateras löpande. Länk till Folkhälsomyndigheten hittar du nedan.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Frågor till oss kan ske via info@ledarskap.se eller på telefonnummer 010-219 58 00.